De natuur van de dingen

Lucretius zette de natuurfilosofische theorie van Epicurus om in versvorm om zo een groter publiek te bereiken. Nu zouden we wellicht niet snel meer naar een leerdicht grijpen om onze medemens te overtuigen van een bepaalde theorie, maar DE NATUUR DER DINGEN blijft één van de prachtigste stukken uit de klassieke literatuur, en de inhoud is dankzij de doorbraken in de deeltjesfysica nog steeds relevant. 

De Nederlandse vertaling en inleiding zijn van de hand van Piet Schrijvers, net als de door Piet Schrijvers volledig geredigeerde en bezorgde Latijnse tekst van De rerum natura.