Recht op gezondheid
Wat is gezondheid en wie ziet toe op de kwaliteit van onze gezondheidszorg?
1. WHO

De World Health Organisation (WHO) is een wereldwijde organisatie die instaat voor de kwaliteit van de gezondheidszorg binnen de Verenigde Naties. De organisatie richt zich op onderzoek en onderwijs met betrekking tot gezondheid en komt op voor ons menselijk recht op gezondheid.

2. Gezondheid en gezondheidseducatie

WHO definieert gezondheid als een staat van fysiek, mentaal en sociaal welzijn. [1] Gezond zijn valt niet zonder meer gelijk met het vrij zijn van ziekte. Vrij zijn van een diagnose maakt iemand niet noodzakelijk gezond en ook mensen die met een bepaalde ziekte gediagnoseerd zijn, kunnen desondanks heel wat aspecten van gezondheid vertonen.

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

Gezondheidseducatie wordt gedefinieerd als een combinatie van leerervaringen die mensen helpen om hun gezondheid te verbeteren door hun kennis te vergroten en hun gedrag te beïnvloeden.[2] Dit geldt zowel voor individueel als sociaal gedrag. Gezondheid promoten zorgt ervoor dat we meer controle krijgen over onze eigen gezondheid en die gericht kunnen verbeteren.[3] De kwaliteit van de gezondheidszorg kunnen garanderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de academische gemeenschap, de gezondheidszorg en de besturende autoriteiten en regeringen.[4]

3. Kwaliteit van de gezondheidszorg waarborgen

De westerse standaardgeneeskunde is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek gebeurt op verschillende niveaus.[5]

  • Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van ziekten. Als we weten wat ziekte veroorzaakt, kunnen we de nodige maatregelen nemen om de ziekte in de toekomst te voorkomen. Dit soort onderzoek is dus van belang voor preventie.
  • Gezondheidsdeskundigen moeten ziekten kunnen herkennen om ze te behandelen of te genezen, en moeten dus in staat zijn om de juiste diagnose te stellen. Deze diagnoses zijn gebaseerd op wetenschappelijk aantoonbare verbanden tussen ziekten en hun symptomen.
  • Eens we weten wat een ziekte veroorzaakt, kan gezocht worden naar manieren om de ziekte te behandelen of te genezen. Ook de efficiëntie van therapieën en behandelingen moet worden getest. Een therapie is pas efficiënt wanneer het beter werkt dan een placebo. Indien meerdere behandelingen mogelijk zijn, dient gekozen te worden voor de goedkoopste en tijdsefficiëntste methode.

Samengevat

Volgens de Rechten van de Mens heeft ieder mens recht op gezondheid. WHO definieert gezondheid als een staat van fysiek, mentaal en sociaal welzijn en ziet toe op de kwaliteit van gezondheidszorg binnen de landen van de Verenigde Naties. Wetenschappelijk onderzoek is een succesvolle manier om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen. Wetenschappers gaan op zoek naar de causale relaties tussen welzijn en de factoren die ziekte of gezondheid veroorzaken. Door middel van educatie worden deze inzichten verspreid opdat mensen beslissingen zouden kunnen maken en acties kunnen ondernemen die onze eigen gezondheid en die van anderen beschermen.

Voetnoten

Bronvermelding

  • Weber E., Leuridan B., & Lefevere M., Wetenschapsfilosofie I, Academia Press, Gent, 2013.
  • World Health Organisation, 2013. URL: http://www.who.int/en/