Imaginatie- en rescriptingtherapie van nachtmerries

In dit protocol worden nachtmerries niet alleen als symptoom gezien, maar ook als apart probleem dat behandeling verdient.

Het protocol is gebaseerd op een nieuwe cognitieve behandelingsmethode, de 'imaginatie- en rescriptingtherapie' (IRT). Er is onderzoek naar het effect van IRT gedaan. De resultaten zijn veel belovend. De meeste mensen met hardnekkige nachtmerries hebben baat bij deze methode. 

De behandeling van nachtmerries met dit protocol kan net als bij andere klachtgerichte behandelingen plaatsvinden naast de contacten die de cliënt mogelijk nog heeft met een andere behandelaar.

Imaginatie- en rescriptingtherapie voor nachtmerries is onderdeel van de reeks 'Protocollen voor de GGZ'. Elk deel geeft een sessiegewijze omschrijving van de behandeling van een specifieke psychische aandoening weer. De theorie is beknopt en berust op wetenschappelijke evidentie. 

'Protocollen voor de GGZ' is bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere hulpverleners.