Van je nachtmerries af: werkboek voor de client

Het werkboek 'Van je nachtmerrries af' gebruikt u bij een kortdurende therapeutische behandeling van nachtmerries door bijvoorbeeld een gz-psycholoog.

Het werkboek is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Sinds kort is er meer bekend over de behandeling van nachtmerries. En is er een nieuwe methode ontwikkeld: de ímaginatie- en rescripting therapie'(IRT). 
Bij IRT leert u meer grip te krijgen op uw nachtmerries. De kans is groot dat uw nachtmerries zullen afnemen, of zelfs verdwijnen.

Er is onderzoek gedaan naar het effect van IRT en de resultaten zijn veelbelovend. De meeste mensen met hardnekkige nachtmerries hebben baat bij deze methode.