Afro-Aziatische Talen
De Afro-Aziatische taalfamilie is een grote taalfamilie in de wereld. Het bevat de Semitische talen en verschillende talen die gesproken worden in Afrika.

De Semitische talen kunnen onderverdeeld worden in Oost Semitische talen en West Semitische talen.

De Oost-Semitische talengroep bevat het Akkadisch. Het Akkadisch bevat op zijn beurt het Assyrisch en het Babylonisch. Van zowel het Assyrisch als het Babylonisch bestaan er overblijfselen op kleitabletten, deze dateren van 3200 v.C. en werden aangetroffen in Ebla, in Syrië.

De West-Semitische worden verder opgesplitst in Centraal-Semitisch en Zuid-Semitisch. Het Arabisch zou voortkomen uit het Centraal-Semitisch. Het Noordwest-Semitisch vertakt zich in het Ugaritisch, het Kanaänitisch en het Aramees. Het Kanaänitisch werd verder opgesplitst in het Fenicisch, wat zich verspreidde tot in Carthago waar het zich ontwikkelde tot het Punisch. Andere Noordwestelijke talen zijn het Hebreeuws en het Moabitisch.

Het Hebreeuws is de taal waarin het Oude Testament is geschreven. Deze taal kende enkele vernieuwingen in de 19e eeuw en wordt nu gesproken in Israel waar het bekend is als Ivrit.

Het Arabisch kwam via de snelle verspreiding van het islamrijk sinds de 6e eeuw terecht in een immens gebied van Spanje tot Iraq.

Het Arabisch is met zijn 200 miljoen sprekers de meest gesproken Semitische en zelfs Afro-Aziatische taal in de wereld. De Arabische wereld strekt zich uit over een groot deel van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het is de voertaal van de islamwereld, de taal die moslims met elkaar verbindt en Arabieren zijn over het algemeen erg trots op hun taal. Voor orthodoxe moslims is het Arabisch  lu Ɣ at almala ? ikah ‘the language of the angels’, de taal die geopenbaard werd door middel van de Koran, het als Heilig beschouwde boek voor de islam gemeenschap.

De stam RB betekent: helder of eloquent spreken

Een uitzondering verwant aan het Arabisch is het Maltees. Deze Semitische taal wordt gesproken op Malta, maar kent een erg christelijke bevolking. Het kan beschouwd worden als een Arabisch dialect dat wordt geschreven in het Latijnse alfabet.