Chemie
Om bepaalde dingen uit de biologie en de neurowetenschap beter te begrijpen, is het noodzakelijk om iets af te weten van chemie en de manier waarop chemische structuren worden gevormd.
1. Wat is chemie?

Chemie is de studie van de samenstelling, de structuur en de eigenschappen van materie én van de veranderingen in materie. 

Het vakgebied van de chemie wordt onderverdeeld in verschillende studiegebieden.

  • De organische chemie bijvoorbeeld houdt zich bezig met de samenstelling, structuur en eigenschappen van bestanddelen afgeleid van het element koolstof.
  • Anorganische chemie daarentegen houdt zich bezig met de samenstelling, structuur en eigenschappen van bestanddelen afgeleid van alle andere elementen.
  • Fysische chemie houdt zich bezig met de algemene principes die de verandering van materie verklaren.
  • Analytische chemie houdt zich bezig met de analyse van chemische verbindingen en mengsels.
  • Biochemie bestudeert de moleculaire basis van leven.

De grenzen tussen deze studies zijn conventioneel bepaald door groepen van wetenschappers die zich in bepaalde gebieden van de chemie hebben gespecialiseerd en daar onderzoek in doen.

Een andere belangrijke conventionele afspraak is die tussen fysica en chemie, of tussen fysische en chemische eigenschappen van bestanddelen. Fysische eigenschappen veranderen de chemische identiteit niet. Voorbeelden van fysische eigenschappen zijn: kleur, hardheid, geleidbaarheid, massa, volume, of combinaties ervan zoals dichtheid (= massa / volume). De massa van bijvoorbeeld ijzer kan variëren. Maar ongeacht de massa van de stof, ijzer blijft ijzer. Of je er nu 2 gram of een ton van hebt, de chemische stof blijft dezelfde.  

Chemische eigenschappen daarentegen veranderen de chemische identiteit wel. Deze eigenschappen hebben te maken met de manier waarop een vorm van materie zich kan omzetten in een andere. Wanneer ijzer in contact komt met zuurstof bijvoorbeeld ontstaat er ijzerroest. Het contact met zuurstof wijzigt in dit geval de eigenschappen van de stof ijzer: het oxideert. Oxidatie is dus een chemische eigenschap, want het brengt veranderingen teweeg aan de chemische identiteit van de stof.

2. Overzicht van artikels over chemie

In dit artikel kan je meer leren over de geschiedenis van de atoomtheorie.

Hier kan je meer te weten komen over elementen en de structuur van atomen.

En in dit artikel kan je lezen hoe samengestelde stoffen worden gevormd.