Mentale gezondheidszorg in België en Nederland
De kwaliteit van de gezondheidszorg is een gedeelde verantwoordelijkheid. Internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie stellen bepaalde eisen waar de landen van de wereld aan zouden moeten voldoen. De academische gemeenschap staat in voor onderzoek en gezondheidseducatie en de besturende autoriteiten bepalen uiteindelijk hoe gezondheidszorg zich binnen een bepaalde maatschappij manifesteert.
1. Wereldwijd

België en Nederland zijn leden van de VN. Dat betekent dat ze zijn aangesloten bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Als actieve leden van de WHO dienen zij aan bepaalde eisen te voldoen. Om te controleren of ze ook daadwerkelijk aan die eisen doen, worden er rapporten opgesteld waarin een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de gezondheidssystemen en politieke initiatieven binnen de aangesloten landen. Deze Health Systems in Transition (HiT) rapporten zoals ze worden genoemd, vind je hier[1]

"The Health Systems in Transition (HiT) profiles are country-based reports that provide a detailed description of a health system and of policy initiatives in progress or under development. HiTs examine different approaches to the organization, financing and delivery of health services and the role of the main actors in health systems; describe the institutional framework, process, content and implementation of health and health care policies; and highlight challenges and areas that require more in-depth analysis."

Daarnaast bestaan er ook WHO collaborating centres waar op internationaal niveau samengewerkt wordt aan globale databases.

2. Nationaal

Op nationaal niveau bepaalt iedere regering zelf op welke manier er aan de internationale voorwaarden voor gezondheidszorg voldaan wordt. Ieder land heeft dan ook zijn eigen instellingen, structuren en overheidsinstanties die daarop toezien.

2.1 België

Uit dit rapport blijkt dat de Belgische populatie over het algemeen tevreden is over de gezondheidszorg in België. België doet het in vergelijking met andere welvarende landen kwalitatief gezien ook goed. Iets waar België beduidend minder op scoort, is preventie en gezondheidseducatie. Ook het promoten van een gezonde levensstijl is iets waar het Belgische beleid volgens dit rapport aan zal moeten werken.

2.2 Nederland

Het HiT-rapport van Nederland vind je hier. Nederland scoorde in het rapport van 2010 minder goed dan België. In vergelijking met andere welvarende landen is de gezondheidszorg in Nederland slechts van een gemiddelde kwaliteit en efficiëntie. In tegenstelling tot België doet Nederland het wel goed op het gebied van gezondheidseducatie en preventie. Dat is ook te merken in de mentale gezondheidszorg.

Nederland kent de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Dit is een Nederlandse vereniging van beroepspsychiaters en psychologen. Zij doen onderzoek naar en verspreiden wetenschappelijke informatie over de werking en behandeling van mentale ziekten. De GGZ heeft verscheidene informatieve websites waar je als burger terecht kan met vragen over mentale stoornissen. Op deze website zijn bijvoorbeeld tal van richtlijnen te vinden voor patiënten. 

 

Voetnoten

  • 1. Ga naar Countries en klik het land aan waar je het uitgebreide gezondheidsrapport van wil bekijken.