Wat is Denkk?
Denkk staat voor denk kritisch. Het is een leerplatform voor wie geïnteresseerd is in natuurkunde, neurowetenschap, cultuur, geschiedenis, taal, logica, filosofie enzovoort. We streven er naar informatie uit verschillende vakgebieden samen te brengen tot een overzichtelijk en samenhangend geheel. Ons vertrekpunt is cognitie en de neurobiologische basis die ons ervaren en denken mogelijk maakt. Van daaruit richten we ons op vragen als 'wat is kennis’ en 'in hoeverre zijn wij in staat om betrouwbare informatie over onszelf en onze omgeving te verkrijgen'.

Deze vragen leiden ons via mythologisch denken en filosofie tot de wetenschappelijke methode en de constructie van theorieën over hoe ons universum, ons sterrenstelsel, onze planeet en leven op aarde zijn ontstaan. De evolutie van primaat tot mens en de ontwikkeling van ons zenuwstelsel brengen ons uiteindelijk terug bij datgene wat zowel het stellen van al deze vragen als het formuleren van antwoorden daarop mogelijk maakt: namelijk ons brein.

Op het forum kan je terecht met vragen en kan je deelnemen aan discussies over de besproken materie en kan je andere forumleden beter leren kennen.

Voor wie is denkk?

Denkk is gericht op studenten in de brede zin van het woord: jonge mensen uit het secundair of hoger onderwijs die graag meer willen leren dan wat ze op school studeren. Maar bij uitbreiding iedereen die graag dingen bijleert of graag met anderen discussieert.

Wat is ons doel?

Het is onze bedoeling een overzicht te bieden van de huidige wetenschappelijke stromingen en de manier waarop wetenschappelijk onderzoek gebeurt. We hopen op die manier hulp te bieden bij het maken van studiekeuzes voor middelbare schoolstudenten die overgaan naar het hoger onderwijs. Daarnaast bieden we elementaire kennis aan over de werking van de mens en de wereld waarin de mens leeft. Dat doen we op basis van huidige wetenschappelijke inzichten en lopende wetenschappelijke onderzoeken. Daarbij plaatsen we neurobiologie centraal. We bestuderen de mens als een biochemisch organisme en schenken aandacht aan de manier waarop ons zenuwstelsel functioneert en ons brein cognitie mogelijk maakt.

Onze invalshoek is praktisch. We zien de mens als een levend organisme dat zo goed mogelijk wil blijven bestaan. Om dat te doen is efficiënt en doelgericht handelen noodzakelijk. Het is van belang om tot consensus te komen tussen grote groepen mensen om gericht actie te kunnen nemen om nodeloos lijden te reduceren, om mensenrechten te waarborgen en een zo kwalitatief mogelijk bestaan voor mensen en andere dieren met complexe cognitieve functies te kunnen garanderen.